Internat

Od września tego roku piętnastu zawodników drużyn młodzieżowych WKS Śląska Wrocław – uczniów Gimnazjum nr 18 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 15 – mieszka w stworzonym, dzięki uprzejmości Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. M. Lutra, internacie.

Centrum powstało w 1999 r. Powołała je Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w celu kształcenia, rehabilitacji oraz rewalidacji osób niepełnosprawnych. Centrum kształci osoby z niepełnosprawnością ruchową, chorobami przewlekłymi, ale również osoby zdrowe. Uczniom zapewnia się opiekę psychologiczną, logopedyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz wszelką pomoc w nauce. Co ważne – przygotowuje się ich do samodzielnego i w pełni aktywnego życia. Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji prowadzi szereg publicznych szkół i placówek specjalnych oraz integracyjnych.

Mamy nadzieję zatem, iż nasi koszykarze pozostaną bardziej wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych.