Trenerzy

Tomasz Wilczek

602442182

WilczekTomasz@interia.pl

Treningi

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17:30-19:00 18:45-20:15 17:00-18:30 18:30-20:00
SP 22 ul. Karpnicka 2 SP 118 ul. Bulwar Ikara 19 SP 3 ul. Bobrza SP 3 ul. Bobrza
Poniedziałek 17:30-19:00 SP 22 ul. Karpnicka 2
Wtorek 18:45-20:15 SP 118 ul. Bulwar Ikara 19
Środa 17:00-18:30 SP 3 ul. Bobrza
Czwartek
Piątek 18:30-20:0 SP 3 ul. Bobrza