Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”  od 2018 roku podjął współpracę z Niepubliczną Szkołą Mistrzostwa Sportowego SMS
JUNIOR
WROCŁAW na poziomie licealnym. SMS Junior Wrocław powstał w  2009 i ma na celu stworzenie optymalnych
warunków
umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obecnie SMS Junior Wrocław szkoli
młodych
zawodników z kilku dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa , koszykówka i
tenis
stołowy.

Wszyscy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe,
wymagane
odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu
Niepubliczne
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły
publicznej, a co
za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania: sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
oraz wystawiania
świadectwa ukończenia szkoły.

Kadra nauczycielska została starannie dobrana, co ma dać gwarancję wysokiego poziom nauczania w naszych szkołach.

SMS Junior Wrocław, znajduje się na ul Słubickiej tj. pomiędzy Hala sportową (na ul. Mieszczańskiej) , a internatem
(na
ul. Wejherowskiej)

Internat (ul. Wejherowska 28)
SMS Junior Wrocław (ul. Słubicka 29/33)
Hala Sportowa Śląska (ul. Mieszczańska 4)

W ramach szkoły zawodnicy mają 16 godzin treningu sportowego, na hali przy ul. Mieszczańskiej. W ramach tych zajęć
trenerzy
WKS Śląsk Wrocław będą prowadzić trening indywidualny  z zakresu indywidualnych zajęć koszykarskich i
zajęć
ogólnego rozwoju fizycznego.

Hala Sportowa na ul. Mieszczańskiej
Siłownia na hali przy ul Mieszczańskiej
Raz w tygodniu zawodnicy maja zajęcia
na basenie sportowym
„Gem” na ul.
Mianowskiego

Zawodnicy przez  cały rok szkolny korzystają ze  wszystkich obiektów sportowych (tj. hala sportowa, basen,
itp.)
wozi do szkoły specjalny autokar SMS Junior Wrocław, który zbiera uczniów z całego Wrocławia.

Każdy z zawodników – uczniów  może po pierwszym roku szkolnym wybrać sobie rozszerzenie z przedmiotów jakie
będzie
potrzebował, do egzaminów wstępnych na studia. Zawodnik ma tak ułożony program,  aby obok pasji
sportowej
mógł rozwijać swoje  preferencje naukowe.

W szkoła posiada stołówkę, w której uczniowie mogą  jeść dwudaniowe obiady, gotowane na miejscu (nie jest to
catering)
w cenie 12 złotych za posiłek.

Pierwsza klasa – rok szkolny 2018/19

sms wrocław
Od lewej stoją: Dawid Rykowski, Samuel Wronkowski, Tomasz Jankowski(trener), Anton Azimka, Piotr
Rejowski
Od lewej klęczą: Michał Mindowicz, Kacper Gordon, Mikołaj Styczeń, Jan Szumilewicz, Kacper
Marchewka

Tomasz Jankowski

Samuel Wronkowski

Jan Szumilewicz

Mikołaj Styczeń

Dawid Rykowski

Piotr Rejowski

Michał Mindowicz

Kacper Marchewka

Kacper Gordon

Anton Azimka

Wszelkie informacje dotyczące szkoły są na stronie internetowej :

www.smsw.pl