Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”  od 2018 roku podjął współpracę z Niepubliczną Szkołą Mistrzostwa Sportowego SMS JUNIOR WROCŁAW na poziomie licealnym. SMS Junior Wrocław powstał w  2009 i ma na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obecnie SMS Junior Wrocław szkoli młodych zawodników z kilku dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa , koszykówka i tenis stołowy.

Wszyscy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu Niepubliczne Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania: sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły.

Kadra nauczycielska została starannie dobrana, co ma dać gwarancję wysokiego poziom nauczania w naszych szkołach.

SMS Junior Wrocław, znajduje się na ul Słubickiej tj. pomiędzy Hala sportową (na ul. Mieszczańskiej) , a internatem (na ul. Wejherowskiej)

Internat (ul. Wejherowska 28)
SMS Junior Wrocław (ul. Słubicka 29/33)
Hala Sportowa Śląska (ul. Mieszczańska 4)

W ramach szkoły zawodnicy mają 16 godzin treningu sportowego, na hali przy ul. Mieszczańskiej. W ramach tych zajęć trenerzy WKS Śląsk Wrocław będą prowadzić trening indywidualny  z zakresu indywidualnych zajęć koszykarskich i zajęć ogólnego rozwoju fizycznego.

Hala Sportowa na ul. Mieszczańskiej
Siłownia na hali przy ul Mieszczańskiej
Raz w tygodniu zawodnicy maja zajęcia
na basenie sportowym
„Gem” na ul. Mianowskiego

Zawodnicy przez  cały rok szkolny ze  wszystkich obiektów sportowych (tj. hala sportowa, basen,  itp.)  wozi do szkoły specjalny autokar SMS Junior Wrocław, który zbiera uczniów z całego Wrocławia.

Każdy z zawodników – uczniów  może po pierwszym roku szkolnym wybrać sobie rozszerzenie z przedmiotów jakie będzie potrzebował, do egzaminów wstępnych na studia. Zawodnik ma tak ułożony program,  aby obok pasji sportowej mógł rozwijać swoje  preferencje naukowe.

W szkoła posiada stołówkę, w której uczniowie mogą  jeść dwudaniowe obiady, gotowane na miejscu (nie jest to catering) w cenie 12 złotych za posiłek.

Wszelkie informacje dotyczące szkoły są na stronie internetowej :

www.smsw.pl